Nieuwbouw Zwingellaan

Dinsdag 13 juni 2017

Woonwenz heeft de voorbereidingen opgestart voor de bouw van twee eengezinswoningen en zes levensloopbestendige huurwoningen op de locatie ‘Achter de Pastorie’ aan de Zwingellaan in Melderslo. De huurprijzen van de acht woningen komen onder de huurtoeslaggrens te liggen. Woonwenz verwacht eind dit jaar te kunnen starten met de daadwerkelijke bouw.

Hoewel de regio Noord-Limburg op termijn met krimp te maken krijgt, is er de komende jaren in Melderslo een lichte stijging in de vraag naar sociale huurwoningen waarneembaar. Desalniettemin is het, zeker in kleine kernen, van groot belang de juiste woningen en het juiste aantal te bouwen. Daarom heeft Woonwenz het afgelopen jaar getoetst of er voldoende belangstelling is voor deze woningen. Nu er voldoende interesse is getoond, is het bouwprogramma definitief vormgegeven en zijn de voorbereidingen voor de bouw opgestart. Het project is samen met nog vijf andere locaties in Venlo aanbesteed. De in totaal 89 woningen worden, zodra de vergunningenprocedures in Venlo zijn doorlopen, in één bouwstroom gebouwd. De definitieve bouwstart van het project in Melderslo is dus mede afhankelijk van het verloop van de Venlose procedures. Zoals het er nu naar uitziet denkt Woonwenz eind dit jaar te kunnen starten met de bouw en de woningen in de zomer van 2018 op te leveren.
 
Woningtypen en verhuur
Het nieuwbouwplan bestaat uit enkele kleine bouwblokjes van verschillende hoogten, passend bij de kleinschaligheid van de omringende bebouwing. De levensloopbestendige huurwoningen hebben de badkamer en een slaapkamer (of werkkamer) op de begane grond en zijn daardoor ook zeer geschikt voor senioren die minder goed ter been zijn. Op de verdieping kunnen nog een of twee extra slaapkamers gerealiseerd worden. De eengezinswoningen hebben een meer klassieke indeling met de badkamer en drie slaapkamers op de 1e verdieping en een vaste trap naar de zolder. Alle woningen beschikken over een kleine voortuin en een achtertuin met eigen achterom.
 
Start verhuur
Naar verwachting start de verhuur in het najaar van 2017 via verhuurplatform Thuis in Limburg (www.thuisinlimburg.nl). Geïnteresseerden dienen zich hier (gratis) in te schrijven om in aanmerking te kunnen komen voor de woningen. Bij de woningtoewijzing wordt onder andere rekening gehouden met de huishoudgrootte en het gezamenlijk inkomen.
 
Toekomstvisie
Jaarlijks maakt de gemeente Horst aan de Maas op basis van de gemeentelijke woonvisie en de ‘intentieovereenkomst Strategische Samenwerking 2012-2020’, prestatieafspraken met Woonwenz. Hierin wordt de wijze hoe de woningcorporatie bijdraagt aan de volkshuisvesting in de gemeente vastgelegd. “De gemeente Horst aan de Maas is blij met deze toevoeging in Melderslo. Deze ontwikkeling past prima bij de in het Masterplan Wonen afgesproken ambitie meer huurwoningen te realiseren in de kleine kernen.”, aldus wethouder Bob Vostermans (Wonen)
Woonwenz houdt de komende jaren de ontwikkelingen op de woningmarkt in de gemeente Horst aan de Maas goed in de gaten. Daar waar de markt en mogelijkheden het toelaten, wordt nieuwbouw gerealiseerd. Daar zal altijd een marktonderzoek aan vooraf gaan. Woonwenz wil voorkomen voor leegstand te bouwen. Dat komt de leefbaarheid in de kleine kernen uiteindelijk niet ten goede.